USLUGE

USLUGE

SIMON uspešno sarađuje sa pretežno mikro, malim i srednjim preduzećima iz zemlje i inostranstva, kao i sa filijalama velikih međunarodnih kompanija.

Sve naše usluge pružamo u skladu sa lokalnim računovodstvenim standardima i propisima, a podelili smo ih u pet osnovnih paketa.

Naš stručni tim poklanja veliku pažnju zaštiti informacija  i podataka klijenata sa kojima sarađujemo. Garanciju tome predstavlja standard ISAE 3402, izdat od strane IFAC.