Usluge izveštavanja


Usluge izveštavanja:

→  Izrada izveštaja prema menadžmentu, koja podrazumeva pripremu i izradu raznih izveštaja za potrebe menadžmenta i vlasnika naših klijenata.

→  Izrada raznih izveštaja za banke, koja podrazumeva pripremu i izradu izveštaja za potrebe odobravanja kredita, lizinga i druge oblike saradnje sa bankama, prema željama i zahtevima naših klijenata.

→  Izrada izveštaja prema poreskim organima, koja podrazumeva pripremu i izradu izveštajnih paketa za potrebe saradnje sa poreskim organima Republike Srbije ili strane države, prema željama i zahtevima naših klijenata.

a

Triše Kaclerovića 12, 11000 Beograd
Telefon: +381 11 397 00 39
+381 11 2465948

E-mail : office@simon.co.rs