Izrada elaborata o transfernim cenama


Izrada elaborata o transfernim cenama

→  Podrazumeva pripremu i izradu opsežne studije o finansijskim transakcijama između povezanih lica, što predstavlja obavezu svih privrednih subjekata, koji imaju povezana pravna lica, a u skladu sa metodologijom prihvaćenom od strane Ministarstva finansija Republike Srbije.

a

→  U skladu sa lokalnim propisima, obavezni delovi izveštaja su:

 • Analiza Grupe povezanih lica kojoj pripada obveznik
 • Analiza delatnosti obveznika
 • Prezentacija i analiza interkompanijksih transakcija
 • Funkcionalna analiza – analiza lanca vrednosti grupe, aktivnosti i rizici koji se preuzimaju
 • Izbor metoda za proveru usklađenosti transfernih cena sa cenama utvrđenim po principu ’’van dohvata ruke’’
 • Zaključak o potrebi korekcije poreske osnovice
 • Prilozi (podaci iz korišćenih baza podataka, interkompanijski ugovori, obračuni, benčmark analize itd.)

→  Prema Pravilniku o transfernim cenama, predivđena je primena sledećih metoda, uključujući moguće kombinacije metoda:

 • Metoda uporedive cene
 • Metoda cene koštanja uvećane za uobičajenu zaradu
 • Metoda preprodajne marže
 • Metoda transakcione neto marže
 • Metoda podele dobiti
 • Svi ostali adekvatni metodi zasnovani na razumnim pretpostavkama

Triše Kaclerovića 12, 11000 Beograd
Telefon: +381 11 397 00 39
+381 11 2465948

E-mail : office@simon.co.rs