Usluge savetovanja i konsaltinga


Usluge savetovanja i konsaltinga:

→ Poresko savetovanje, koje podrazumeva analizu i savetovanje klijenata u oblasti poreskog poslovanja, a u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije.

→  Investiciono savetovanje, koje podrazumeva, usluge savetovanja u oblasti direktnih i drugih investicija.

→  Finansijski konsalting, koji podrazumeva opsežno savetovanje u oblasti različitih finansijskih transakcija naših klijenata u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije, a na osnovu analiza koje obavlja naš stručni tim.

a

→  Izrada razvojnih strategija, koja predstavlja analizu poslovnih pokazatelja, analizu poslovnog okruženja i izradu jednog ili više predloga strategije razvoja poslovne delatnosti naših klijenata.

→  Izrada strategija nabavke / prodaje, koja predstavlja analizu ključnih pokazatelja u oblasti nabavke / prodaje klijenta, kao i ključnih pokazatelja tržišta, konkurencije i okruženja i izradu jednog ili više predloga strategije unapređenja nabavke ili prodaje.

Triše Kaclerovića 12, 11000 Beograd
Telefon: +381 11 397 00 39
+381 11 2465948

E-mail : office@simon.co.rs