Osnivanje firme u Republici Srbiji

Osnivanje firme u Republici Srbiji

Osnivanje firme u Republici Srbiji 150 150 Simon DOO

Ako imate dobru poslovnu ideju i želite da je realizujete, najbolji način za to je da osnuje te svoju firmu. Osnivanje firme u Republici Srbiji je danas prilično brza procedura, međutim potrebno bi bilo da imate nekoliko informacija, kako biste taj proces uspešno završili.

Prvo što treba da Vam kažemo, jeste da naš Zakon o privrednim društvima ne prepoznaje ustaljenu reč „firma“, već se kao termin koristi „privredno društvo“. Nadalje ćemo ga i mi koristiti, kako bismo se lakše orijentisali u tekstu.

 

Forme poslovnog organizovanja

Sledeće što je potrebno da znate prilikom osnivanja firme jeste kakve forme poslovnog organizovanja postoje. Relevantni zakoni Republike Srbije prepoznaju sledeće forme pravnog organizovanja:

  • Preduzetnik;
  • Društvo sa ograničenom odgovornošću;
  • Ortačko društvo;
  • Komanditno društvo;
  • Akcionarsko društvo.

Svaku formu ćemo opisati u nekoliko reči.

Preduzetnik je fizičko lice, koje je registrovano u Agenciji za privredne registre radi obavljanja poslovne delatnosti. Za obaveze ili nastalu štetu, preduzetnik odgovara ličnom imovinom.

Društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) jeste najrasprostranjeniji oblik privrednog društva i najčešća je forma osnivanja firme. Ono može biti osnovano od strane jednog ili više lica, koja imaju udeo u osnovnom kapitalu društva. Članovi d.o.o. ne odgovaraju svojom ličnom imovinom, već snose rizik do visine svog udela u osnivačkom kapitalu društva.

Ortačko društvo mogu osnovati najmanje dva osnivača, koje nazivamo ortacima. Ortaci mogu biti fizička, ali i pravna lica. Ortaci odluke donose zajednički, a za obaveze i eventualnu štetu odgovaraju svojom imovinom.

Komanditno društvo osnivaju najmanje dva lica – komplementar i komanditor. Svako komanditno društvo mora imati najmanje jednog komplementara i jednog komanditora. Kod osnivanja firme, neophodno je znati da komplementar za obaveze društva i eventualnu štetu odgovara neograničeno i celokupnom svojom imovinom, a komanditor odgovornost snosi samo u do visine svog uloga. Osim toga, komanditno društvo odgovara i celokupnom svojom imovinom.

Akcionarsko društvo je oblik organizovanja sa kapitalom koji se sastoji od akcija određene nominalne vrednosti. Zbir svih emitovanih akcija predstavlja osnovni kapital društva. Akcionari su vlasnici akcija i imaju pravo na isplatu dividende na osnovu svog udela, kao i pravo na donošenje odluke u oblasti izbora uprave društva.

 

Kako osnovati privredno društvo?

Registrovanje privrednog društva započinje njegovim upisom u Agenciju za privredne registre (APR). Za to je potrebno dostaviti prijavu na propisanom obrascu APR, a rok za njeno prihvatanje ili odbacivanje je 5 radnih dana. Ukoliko je dokumentacija koja se traži dostavljena u celosti i bez nedostataka, prijava će biti usvojena, a privredno društvo osnovano. Međutim, ukoliko dokumentacija nije celovita ili ispravna, prijava će biti odbačena, a ceo postupak će morati biti ponovljen. Tim SIMON d.o.o. će sa zadovoljstvom iskoristiti svoje iskustvo i znanje da Vam pomogne da bez grešaka osnujete i registrujete privredno društvo.

Društvo sa ograničenom odgovornošću u Srbiji mogu osnovati i strani državljani. Skrećemo Vam pažnju da je tim SIMON d.o.o. otvoren za komunikaciju i ima poseban program konsultacija i pomoći stranim državljanima u osnivanju privrednog društva.

Da bi privredno društvo bilo registrovano, tj. da bi se u potpunosti obavilo osnivanje firme, neophodno je odrediti šifru delatnosti ali i naziv privrednog društva. Šifra delatnosti se odnosi na dominantnu ili pretežnu delatnost, kojom će se privredno društvo baviti. Kada je reč o nazivu firme, naša preporuka je da proverite da li u APR postoji društvo koje je registrovano sa tim ili sličnim nazivom.

Pored navedenog, neophodno je i napisati osnivački akt. Tim SIMON d.o.o., će sa zadovoljstvom pružiti i tu uslugu mladim privrednim društvima u osnivanju.

Na kraju, ako ste pročitali ovaj članak i imate želju da osnujete privredno društvo, pozivamo Vas da zakažete sastanak u našim prostorijama i naš stručni tim će učini sve da brzo i lako započnete Vaš biznis.

Očekujemo Vas!