IZRADA ELABORATA O TRANSFERNIM CENAMA

IZRADA ELABORATA O TRANSFERNIM CENAMA

IZRADA ELABORATA O TRANSFERNIM CENAMA 1280 853 Simon DOO

Izrada Elaborata o transfernim cenama predstavlja jedan od ključnih i najsloženijih procesa vezanih za poresko pravo.

Poslovanje sa povezanim licima pruža velike mogućnosti umanjenja poreskih obaveza. Stoga su poreske vlasti Republike Srbije uvele niz propisa, među kojima je i obaveza izrade izveštaja o transfernim cenama.

Potreban vam je elaborat o transfernim cenama? Pišite nam i rado ćemo Vam pomoći.

 

ŠTA SU TRANSFERNE CENE?

Transferne cene ili „cene na dohvat ruke“ su cene po kojima se odvijaju transakcije između povezanih lica.

Budući da povezana lica mogu poslovati po cenama koje se razlikuju od tržišnih, poreski obveznik je dužan da u svom poreskom bilansu prikaže tržišne cene ili „cene van dohvata ruke“.

 

KO IMA OBAVEZU IZRADE ELABORATA O TRANSFERNIM CENAMA?

Obavezu izrade Elaborata o transfernim cenama imaju oni poreski obveznici, koji obavljaju transakcije sa povezanim licima.

Prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica, licima povezanim sa poreskim obveznikom smatraju se ona pravna i fizička lica, koja imaju moć kontrole ili značajnog uticaja na donošenje poslovnih odluka tog pravnog lica.

Članom 59 Zakona definisana su četiri nivoa povezanosti pravnih lica:

  • Pravna lica, kod kojih jedno pravno lice ostvaruje direktnu kontrolu i može uticati na poslovne odluke drugog pravnog lica putem posedovanja min. 25% udela, akcija ili glasova u organima upravljanja kontrolisanog pravnog lica;
  • Pravna lica, kod kojih ista pravna ili fizička lica učestvuju u upravljanju, kontroli i kapitalu;
  • Lica, koja su u rodbinskim vezama sa vlasnikom ili licem koje poseduje min. 25% udela, akcija ili glasova u organima upravljanja pravnog lica;
  • Lica, registrovana u jurisdikcijama sa preferencijalnim poreskim sistemom, tzv. „poreskim rajevima“.

ZBOG ČEGA VAM JE POTREBAN ELABORAT O TRANSFERNIM CENAMA?

Elaborat o transfernim cenama je potreban u slučaju da poreska kontrola pokuša da ospori realizovane troškove ili obračuna dodatni prihod po osnovu usluga, materijalnih ili nematerijalnih dobara u poslovanju sa povezanim licima. Ukoliko imate elaborat, teret dokazivanja eventualnog poslovanja po cenama, koje ne ulaze u opseg tržišnih pada na poreske organe.

 

ELABORAT O TRANSFERNIM CENAMA

Kako biste imali urednu dokumentaciju i izbegli nepotrebne kazne, uvećanje poreske osnovice i plaćanje zateznih kamata, Elaborat o transfernim cenama treba da bude sastavni deo Vaše poreske dokumentacije, ukoliko poslujete sa povezanim licima.

Stručni tim SIMON će Vam sa zadovoljstvom izaći u susret i pomoći u ostvarenju ovog cilja. Pišite nam i naši stručnjaci će Vam poslati ponudu u najkraćem roku.