Zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji – Vrste radnih dozvola

Zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji – Vrste radnih dozvola

Zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji – Vrste radnih dozvola 2560 1709 Simon DOO

Budući da privreda Republike Srbije funkcioniše po principu slobodnog kretanja robe, kapitala, tehnologije i ljudi, inostrani državljani mogu da zasnuju radni odnos i slobodno rade na teritoriji Srbije. Ipak, postoje određene administrativne procedure, koje je potrebno ispuniti.

Prvi korak u proceduri zapošljavanja inostranog državljanina predstavlja pribavljanje radne dozvole. Ukoliko inostrani državljanin boravi u Srbiji duže od 90 dana u periodu od 6 meseci, njegov poslodavac je dužan da pribavi radnu dozvolu. Pribavljanje radne dozvole je obavezno i za inostrane državljane, koji će vršiti funkciju direktora privrednog društva i odvija se pod propisanim uslovima.

Da bi se mogla izdati radna dozvola, inostrani državljanin mora ispunjavati jedan od sledećih uslova:

  • Imati stalno nastanjenje
  • Imati odobren privremeni boravak
  • Imati vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja.

Ako je radna dozvola izdata po osnovu vize za duži boravak stranca, ona ne može trajati duže nego što traje sama viza.

Vrste dozvola za rad

U Republici Srbiji se može izdati lična dozvola za rad. Takva dozvola se izdaje na zahtev inostranog državljanina i pruža mu mogućnost da se slobodno zaposli, ostvari prava u slučaju gubitka posla ili se samozaposli.

Radna dozvola može biti:

Radna dozvola za zapošljavanje. Zahtev za ovu vrstu radne dozvole podnosi poslodavac. Poslodavac je u ovom slučaju pravno lice iz Srbije, sa kojim inostrani državljanin zaključuje ugovor o radu. Ovaj vid dozvole se izdaje na određeni period, a najdalje na period trajanja privremenog boravka.

Radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja. I ova radna dozvola se izdaje na zahtev poslodavca i to u posebnim slučajevima zapošljavanja inostranog državljanina. Ovakve dozvole se mogu izdavati u slučaju upućivanja lica, zaposlena kod inostranog poslodavca, a koji ima ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa sa privrednim društvom, registrovanim na teritoriji Republike Srbije. Ovakva radna dozvola se izdaje radi obavljanja određenih poslova ili vršenja određenih usluga na teritoriji Republike Srbije. Pod dozvole za posebne slučajeve mogu se podvesti i radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva, registrovanog u inostranstvu. Ovakva radna dozvola se izdaje u slučajevima upućivanja zaposlenog na privremeni rad u ogranak ili zavisno društvo, registrovano u Republici Srbiji. Mogu je dobiti lica, koja su kod stranog poslodavca zaposlena minimum godinu dana na rukovodećim pozicijama ili poziciji vodećeg specijaliste za određene oblasti. Ovakva dozvola se u određenim slučejevima može izdati i pripravniku. Ovakvu dozvolu traži ogranak stranog pravnog lica li zavisno društvo, registrovano u Srbiji. Radna dozvola u posebnim slučajevima zapošljavanja može da se izda i nezavisnom profesionalcu. Nezavisni profesionalac je samozaposleno lice, registrovano za obavljanje odeđene komercijalne delatnosti u stranoj državi. Na teritoriji Srbije može pružati određene usluge domaćem pravnom licu, a na osnovu zaključenog ugovora. U ovakvom slučaju dozvolu ishoduje domaće pravno lice koje je primalac usluge. Još jedan poseban slučaj izdavanja radne dozvole je osposobljavanje i usavršavanje lica zaposlenih u inostranstvu. Cilj izdavanja ovakvih dozvola je usavršavanje, stručna praksa ili osposobljavanje lica zaposlenih u inostranstvu. Zahtev za ovu vrstu dozvole može podneti kako inostrani državljanin, tako i poslodavac, koji je registrovan u Republici Srbiji.

Radna dozvola za samozapošljavanje. Ovakva vrsta dozvole se izdaje samo onim inostranim državljanima, koji imaj ili vizu za duži boravak na teritoriji Republike Srbije ili odobren privremeni boravak u Repbulici Srbiji. Samozapošljavanje inostranog državljanina se odnosi na njegovo radno angažovanje u pravnom licu u kome je on vlasnik ili član sa pravom kontrole. Ovakva dozvola se izdaje na zahtev inostranog državljanina.

 

Za svaku vrstu opisanih radnih dozvola postoji specifična dokumentacija koja se izdaje. Stručni tim SIMON sa zadovoljstvom izlazi u susret zahtevima klijenata u pogledu podrške u pribavljanju i pripremi dokumentacije i dokaza neophodnih za dobijanje radnih dozvola.